First 15 Livräddande kit

F15 Livräddande kit hjälper dig i situationer där du snabbt behöver stoppa en blödning, utföra hjärt-lungräddning eller förhindra nedkylning.

Detta livräddande kit är speciellt framtaget för att passa civil beredskap ute i kommuner och regioner. Förpackningen är framtagen för att enkelt kunna lokaliseras och användas och den är medvetet utformad så att även ovana användare vågar öppna, använda och rädda liv.

Denna produkt passar utmärkt i förskolor, skolor, bibliotek, företag och andra platser där medborgare av alla åldrar befinner sig och kan utföra livräddande åtgärder tills professionell hjälp kommer till platsen.

Beskrivning

De första 15 minuterna är avgörande för en svårt skadad patient. Detta livräddande kit innehåller enkla och effektiva produkter som är speciellt utvalda för att vara lätta att förstå och hantera.

  1. F15 Tourniquet (Läs mer här) som stoppar kraftiga blödningar.
  2. Ansiktsskydd vid hjärt-lungräddning
  3. Traumabandage vid blödning
  4. Värmefilt för att förhindra nedkylning vid t.ex. chock eller blodförlust i kombination med kyla.
  5. Nitril skyddshandskar

Detta Livräddande kit är framtaget för den civila beredskapen och krisberedskap hos kommuner, regioner, alla typer av skolor samt företag och organisationer.

Klicka gärna här för att läsa First 15 Livräddande Kit Instruktioner på svenska.

Om du har frågor – kontakta oss idag så hjälper vi dig gärna!