Triage

Ordet ”triage” är franskt och kommer från ”trier” som betyder sortera och prioritera. Begreppet triage har sitt ursprung i katastrofer och bygger på vikten av att snabbt kunna identifiera de svårast skadade. Alla kan inte få vård samtidigt. ADCURIS snap on reflexer kan beställas i olika språk och olika utförande och möter behovet av en enkel, tydlig och snabb markering av patienter.

Endast ett sökresultat