Skadeplats

Skaseplats eller (POI) är den plats där en olycka skett och där de skadade befinner sig. Vid allt omhändertagande är din egen säkerhet viktigast och du hjälper ingen genom att bli skadad själv. Det är alltså både viktigt för dig och livsviktigt för den eller de skadade att man uppträder på rätt sätt oavsett om skadeplatsen är en trafikolycka, krig eller naturkatastof.

Här går vi igenom vad POI innebär, vilka produkter du behöver, hur du ska tänka beroende på vilken roll du har- och hur vilken utbildning som behövs.

Om du har frågor så bara kontakta oss– vi är här för dig!