Tält

Tält inom sjukvården används ur traumasynpunkt för att bl.a. skydda, vårda och sanera ute i fält. De tält som ADCURIS arbetar med fyller alla olika funktioner. Fältsjukhus, CBRN-stationer, värmetält, samlingsplatser mm. Deras unika mål har gett dem unika funktioner som lätthet, snabbhet, enkelhet eller uthållighet.

ADCURIS arbetar kontinuerligt med våra leverantörer- kontakta oss om du har frågor eller saknar något. Vi tar fram förslag för dig och dina behov!

Endast ett sökresultat