Tält

ADCURIS har ett komplett sortiment av tält- alla anpassas från enstaka tält till kompletta system. Kontakta oss idag för mer information som passar just din organisation eller situation.

Tält inom sjukvården används ur traumasynpunkt för att bl.a. skydda, vårda och sanera ute i fält. De tält som ADCURIS arbetar med fyller alla olika funktioner. Fältsjukhus, CBRN-stationer, värmetält, samlingsplatser mm. Deras unika mål har gett dem unika funktioner som lätthet, snabbhet, enkelhet eller uthållighet.

ADCURIS arbetar kontinuerligt med våra leverantörer- kontakta oss om du har frågor eller saknar något. Vi tar fram förslag för dig och dina behov!

Endast ett sökresultat