Prehospital

Prehospital är vad det heter: livräddande åtgärder som utförs innan du når sjukhus.

Prehospital etablering är en stor del av den civila beredskap som håller på att byggas upp i många länders totalförsvar. Vardag för många, men nytt för de flesta.

Här förklarar vi de olika traumamiljöerna som du bör ha kunskap om. Vi går igenom vad du ska tänka på beroende på vilken roll du har. Och vi tittar på de olika områdena som bildar ett totalförsvar - och hur människorna inom varje område bör utbildas för säkerställa rätt kunskapsnivå. Välkommen!