Re-transfusion

Blodtransfusion är ofta avgörande för patientens överlevnad vid kraftig blödning eller sjukdom som orsakar anemi. I svåråtkomlig terräng, under krig eller i länder utan tillgång till ett fungerande blodgivarsystem är transfusion helt enkelt inte möjligt. Det är dessutom kostsamt och tidskrävande process för att säkerställa status och möjlig smitta. Inte sällan är det barn eller kvinnor i samband med graviditet och förlossning som drabbas av den låga tillgången till blod.

ADCURIS erbjuder ett unik och kostnadseffektiv alternativ genom re-transfusion. Re-transfusion innebär att patienten blir sin egen donator. ADCURIS erbjuder ett unikt och patenterat filter som separerar röda blodkroppar från kontaminerat blod enbart med hjälp av gravitation.

Endast ett sökresultat