HemoClear

HemoClear är en patenterad filterlösning som möjliggör re-transfusion. Patienten blir sin egen blodgivare. Filtrets många lager medför en stor filtreringsyta och de röda blodkropparna har filtrerats ut efter ca. 30 min med enbart hjälp av gravitation. Läs mer i vår blogg! 

Beskrivning

HemoClears sterila filtreringssystem fångar upp röda blodceller från patientens förlorade blod och separerar dem från kontaminerade vätskor och plasma. Efter filtrering kan de röda blodkropparna föras tillbaka till patienten och vätskor och plasma deponeras med föroreningar och döda element.

Kärnteknologin i HemoClears filter är en medicinsk polyuretanfilm som är bombarderad med argon joner (plasmagas) i en hermetisk tillsluten atmosfär. Filtrets många lager tillåter en stor filtreringsyta utan igentäppning av porer. HemoClear används utan elektricitet och blodet filtreras enbart med hjälp av gravitation.

HemoClears fördelar;

  • Ökad patientsäkerhet.
  • Ökat möjlighet till patientöverlevnad.
  • 30 minuters filtreringstid.
  • 15 min arbetstid.
  • Ingen elektricitet enbart gravitation.
  • Minimal utbildning nödvändig.
  • Utförs bredvid patient.
  • Kostnadseffektivt.

Den vanligaste dödsorsaken I åldrarna 1-40 år beror på traumaskador varav 10-20% av dödsfallen beräknas kunnat förhindras. Övervägande dödsorsak beror på blödningar som är fortsatt kraftiga 6 timmar från skadetillfället. Blodets röda blodceller transporterar syre från lungorna ut i kroppens vävnader. Anemi innebär att patienten har blodbris på grund av nedsatt halt hemoglobin eller nedsatt antal röda blodkroppar. Anemi innebär blodbrist orsakad av nedsatt halt hemoglobin (Hb) i blodet eller nedsatt antal röda blodkroppar.

Uppsamling, testning och distribution av blod är kostsamt. Av denna anledning får låginkomstländer arbeta under kroniskt brist på donerat blod. Detta drabbar främst barn med svår blodbrist på grund av t.ex. malaria eller undernäring och kvinnor med komplikationer från graviditet eller barnafödsel. Många patienter som behöver blod har helt enkelt inte tillgång till det. HemoClears filtrering är en en unik och kostnadseffektiv möjlighet för patienters överlevnad.