Försvar & Beredskap

Försvar och beredskap handlar om att skydda Sveriges territorium, befolkning och intressen dels mot yttre hot, dels mot olyckor och katastrofer som kan ske inom landet. Det inkluderar militära åtgärder likväl som civila insatser för att hantera kriser och nödsituationer. Sveriges försvarsmakt består av armén, marinen och flygvapnet samt hemvärnet. Beredskap innebär att vara beredd på olika hot och kriser. För alla medborgare bygger på att Sveriges regionerna har etablerat förebyggande åtgärder som korrekta riskbedömningar, utbildningar, samarbeten och övningar så att samhället kan erbjuda hjälp och en både effektiv och uthållig prehospital sjukvård.

ADCURIS har mycket bred erfarenhet av att utvärdera befintlig beredskap och etablera en bra prehospital sjukvårdsstruktur i flera etapper. Kontakta oss gärna för mer information.