Vad är realistisk träning?

Sjukvårdare och räddningspersonal som arbetar med pre hospital traumavård i utsatta situationer och många gånger under pågående hot verkar under potentiellt traumatiserande situationer.

Det är en sak att läsa sig till kunskap eller i skolmiljö få utbildning i strukturerade former- än att använda dessa kunskaper under extremt utmanande situationer med hög stressnivå.

För att kunna ge bästa möjliga vård oavsett situation och yttre påverkan är realistisk träning otroligt viktig.

ADCURIS består av utbildade sjukvårdare med personaliga erfarenheter av sjukvård i krigsförande områden. Vi vet vad som krävs och tar gärna fram utbildningar för just er situation och era behov. Kontakta oss idag för mer information. 

 

varför är realistisk träning så viktig?

Det är först under realistisk träning varje individ upplever sina verkliga styrkor och svagheter. Likaså gällande eventuella team som är planerade att arbeta tillsammans.

Att först på plats i en krissituation märka att teamet inte fungerar, eller att var och en upptäcker brister i sin egen förmåga kan vara för sent. Realistisk träning ger både individen och gruppen en chans att rätta till, justera och utveckla. Dessutom är man mentalt beredd och kan snabbare agera och ge mer effektiv hjälp på plats efter att man förberett sig på bästa sätt.

Realistisk träning: ger erfarenhet av anspänning och stress

En viktig aspekt av realistisk träning för sjukvårdare är att de får uppleva den anspänning och stress som uppstår under traumasjukvård i fält under hot.

Träningen gör dem beredda på att anpassa sig till adrenalinkickar och fatta snabba beslut under stress- som i verkliga situationer sker många gånger under långa arbetsdagar.

Genom att träna i återskapade miljöer, med skadeproteser och skådespelare som uttrycker ångest, smärta och panik blir sjukvårdarna bekanta med både de fysiska men även de emotionella utmaningar de kommer att möta.

Realistisk träning: bygger starka team

Effektiviteten hos sjukvårdare påverkas direkt av förmågan att arbeta i team och under extremt tryck.

Realistisk träning utvecklar samarbetsförmågan, kommunikationsfärdigheterna och gruppen lär känna varandras styrkor och svagheter.

Kommunikation - både hur man ger information och uppfattar den - är helt avgörande och när stress, trötthet och emotionell påverkan spelar in ska gruppen ändå kunna samarbeta, delegera uppgifter och följa medicinska protokoll. När man upplevt hur man påverkas kan man också förbereda sig både fysiskt och mentalt.

Realistisk träning: förhindrar träningschock

Realistisk träning kan också hjälpa till att förhindra s.k. ”träningschock”, alltså en situation där även vana sjukvårdare i sin normala miljö helt rutinmässigt utför livräddande åtgärder, men i en mycket pressad situation i ovan miljö sätter dem i chock och man agerar långsammare och mer ineffektivt än i normala fall.

Realistisk träning: ger mental förberedelse före och efter uppdraget

Att mentalt förbereda sig för de psykiska påfrestningar som sjukvårdare kan utsättas för är viktigt ur flera olika aspekter. Man kan bättre och snabbare läsa av situationerna när man inte behöver lägga fokus på sina egna emotionella upplevelser som många gånger är olikt allt man upplevt tidigare.

Oavsett hur erfaren man är – så är ingen traumasituation den andre lik och genom träning kan man lära sig att bättre hantera rädsla, ångest och känslomässiga trauma.

Detta hjälper till att minska risken för PTSD (posttraumatisk stressyndrom) och andra psykiska sjukdomar som kan uppkomma efter att man upplevt traumatiska händelser.

Träningen handlar lika mycket om att man som sjukvårdaren ska kunna göra en insats, som att man ska fungera som människa både före och efter en insats.