Vad är Traumamiljö CBRN?

CBRN står för Kemiska, Biologiska, Radiologiska och Nukleära ämnen. Det talas tyvärr allt oftare om CBRN hot i samband med de ökade konflikterna i världen och de terrordåd som varierar i frekvens och omfattning. CBRN är ett samlingsnamn för de olika typer av potentiella hot som kan orsaka skada eller sjukdom hos människor. Idag är kemikalier eller mikroorganismer som vid en olycka kan spridas i samhället och orsaka stor skada vanligt förekommande. Av denna anledning väljer vi att tala om CBRN-händelser snarare än CBRN-attacker.

CBRN Sanering

Traumamiljö CBRN innebär att sjukvårdspersonalen inte bara ska hantera en skada, utan ta hänsyn till sanering av en patient som t.ex. har blivit utsatt för en explosion med kemiska ämnen.

Patienten har innan detta fått ett grundläggande omhänder-tagande, en skyddsmask och motgift på skadeplats. Vid sanering klipps kläderna av från patienten och man spolar med ljummet vatten för att få bort de farliga ämnena. Personalen har skyddsutrustning för att inte själva bli utsatt för det farliga ämnet.

När man säkerställt att de farliga ämnena är borta kan patienten lämnas vidare till mer avancerat medicinskt omhändertagande. Tältet som är en mobil CBRN enhet lätt och mobilt och kan snabbt ställas upp på platsen där sanering behöver utföras.

När det gäller alla former av CBRN händelser är det viktigt att ha en hög misstänksamhet och om du tror dig vara i närheten av dessa typer av ämnen bör du snarast avlägsna dig, ta på eventuell skyddsutrustning och söka vård. Tror du att du har exponerats för skadliga ämnen skall du snarast avlägsna synliga droppar eller ämnen genom att borsta, skölja och avlägsna smutsiga kläder. Är du tveksam, ring 112.

Vad är CBRN?

exempel på CBRN hot

Ett exempel på kemiska ämnen är klorgas som används i simhallar. Förra året skedde en stor olycka med klorgas i Jordanien som orsakade flera dödsfall och många skadade.

Biologiska stridsmedel eller hot innebär att sjukdomsframkallande virus, bakterier eller andra mikroorganismer frisätts avsiktligt eller oavsiktligt. Exempel på detta skulle kunna vara mjältbrand eller Ebola och det finns ju de som hävdar att viruset som orsakar COVID ursprungligen kommer från ett laboratorium.

När det gäller strålning eller radioaktiva ämnen tänker man kanske främst på kärnvapen eller olyckor vid ett kärnkraftverk. Tyvärr diskuteras ju detta allt oftare med tanke på vad som sker i Ukraina.

I fallet Alexander Litvinenko skedde förgiftningen med Pollonium-210 och ett antal vårdpersonal exponerades för radioaktivitet. Det anmärkningsvärda är att det var den förgiftade själv som uppmärksammade personalen på vad han blivit förgiftad med och initialt tog det lång tid innan riskerna identifierades.

Brodern till Nordkoreas diktator förgiftades med nervgift på Kuala Lumpurs flygplats där mördarna hade separerat två substanser som vid fysisk kontakt blandades på den mördade och då medförde en aktivering av substansen.