CBRN Traumamiljö

En traumamiljö är allvarlig i sig. Det innebär att en eller flera människor är skadade, i chock eller befinner sig i en hotfull situation som beskjutning eller liknande. När det gäller CBRN så skruvas denna situation upp ytterligare. CBRN innebär att det finns en hotbild i form av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen och att människor kanske inte kan behandlas förrän de är sanerade. Här kan du läsa mer om CBRN, hur man kan hantera hotbild och sanering och vilka produkter som kan hjälpa och rädda.