Allt om totalförsvaret

Allt om totalförsvaret

Totalförsvaret är samlingsnamn för militärt försvar (Försvarsmakten) + civilt försvar. Vid högsta beredskap är Totalförsvar all verksamhet som skall bedrivas.

Civil beredskap är samlingsnamnet för krisberedskap + civilt försvar. Det handlar om utbildning och förberedelse för kris men också militärt försvar vid kris.

Totalförsvaret i Sverige är en övergripande strategi för att skydda vårt land och vår befolkning i händelse av konflikter, krig eller kriser. Det svenska totalförsvaret har som mål att säkerställa samhällets grundläggande behov.

Det innebär att bygga upp en stark förmåga till försvar och att utbilda och informera så att hela samhället med gemensamma krafter kan möjliggöra försörjning, kommunikation och skydd i alla situationer. Samordningen innebär att både militära och civila resurser måste vara veta sin roll och vara både förberedda och utbildade för den. Det innebär även att skapa och underhålla internationella samarbeten för att stärka säkerheten och stabiliteten i Sverige.

Här går vi igenom alla delar av totalförsvaret och vilken typ av sjukvård och utrustning som vi rekommenderar för varje förmåga. Kontakta oss gärna om du har frågor!