vad är Samlingsplats?

När patienter har tagits om hand på en skadeplats och, om behov finns, blivit sanerade från farliga ämnen så räknar vi med att patienterna är säkra att omhänderta och att de initiala livräddande åtgärderna är genomförda. En samlingsplats kan vara till exempel en skola, gymnastiksal eller annan lämplig plats där möjlighet finns att sätta upp en säkrare miljö för omhändertagande. Här finns specialistutbildade sjuksköterskor och sjukvårdare som kan göra fler åtgärder och man har mer sjukvårdsutrustning.

Här prioriterar personalen vilka vårdåtgärder som behövs, behandlar skador  och förbereder de skadade för transport.

På en samlingsplats kan man till exempel säkra luftvägar, omhänderta bröstkorgsskador, ge läkemedel och blod, stabilisera frakturer och övervaka med teknisk utrustning. För att förbereda för transport lägger man patienterna på bår, förebygger nedkylning och dokumenterar i en fältjournal. Vidare transport sker med t ex helikopter, båt eller vägambulans till nästa vårdnivå beroende på patientens behov.

Ordning för omhändertagande

I de olika nivåerna från skadeplats till slutlig vård på sjukhus följer man i princip samma ordning för omhändertagandet. Det är viktigt att kontrollera om de tidigare fynden har ändrat sig varför man regelbundet upprepar åtgärder i enlighet med LABCDE.

Beroende på vem som utför omhändertagandet och på vilken nivå det sker så kan nivån på insatserna variera. Till exempel kan en läkare på sjukhus utföra mer avancerade åtgärder under Airway för att kirurgiskt skapa en fri luftväg, medan en förbipasserande på en skadeplats fysiskt kan öppna munnen på den skadade för att skapa en fri luftväg. Alla insatser är viktiga och har sin plats i ett nivåindelat omhändertagande.