Samlingsplats

När patienterna är säkra att omhänderta och de initiala livräddande åtgärderna är utförda kan de föras till en samlingsplats. En samlingsplats kan t.ex. vara en skola, församlingslokal eller större sjukvårdstält som gör det möjligt att etablera en säkrare miljö för omhändertagande.

Här kan du läsa om vilken typ av sjukvård som bedrivs på en samlingsplats och vilka produkter vi föreslår bör finnas redo.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller saknar produkter- vi har ett mycket stort sortiment och hemsidan visar bara förslag. Vi är här för dig!