Vad är Avancerad vård?

När patienten har tagits om hand på skadeplats och samlingsplats men behöver mer avancerad vård så skickas patienten vidare i vårdkedjan. Inom avancerad vård finns det tillgång till läkarvård och man kan med små team göra många av de åtgärder som kan göras på en akutmottagning.

Här används bland annat ultraljud och bärbar eller mobil röntgen för att fastställa olika tillstånd och man stabiliserar patienter genom olika ingrepp. Man har förmåga att lagerhålla, tappa och ge tillbaka blod till de som behöver det. Vidare kan man söva, intubera och övervaka patienternas parametrar och blodvärden. Om behovet finns så kan man också intensivvårda vissa patienter i fältmiljö.

Behov av sjukvårdstält med värme

Mer avancerad vård genomförs inomhus eller i tält där sjukvårdarna har tillgång till värme och ljus. Erfarenheterna från Ukraina är att det många gånger saknas el och värme i sjukvårdsinrättningarna och därför krävs det planering för alternativa el och värmekällor så som batterier, dieselgeneratorer och vedkaminer. ADCURIS har ett brett sortiment av tält för olika typer av sjukvård men även vilotält och sambandstält för de framskjutna förmågorna.

Vad är Avancerad vård?

I den moderna krigföringen kan behovet av sjukvårdsfaciliteter variera i hög grad beroende på hotet. Ibland behöver man upprätta sina sjukvårdsresurser i en raserad byggnad, en tunnel, eller en källare. Utifrån det så är det viktigt att utrustningen är mobil och flexibel och kan sättas upp oberoende vilken infrastruktur som används för tillfället. Tält är ett mobilt alternativ som  enkelt kan flyttas till ny plats och placeras nästan var som helst.

För att minska dödligheten visar erfarenheterna att det längst fram i skadeområdet behöver finnas goda basala kunskaper för att behandla livshotande tillstånd. Efter det så behöver kirurgi kunna ges inom en timme för att kunna rädda de svårast skadade. Därmed ställs krav på en bra transportkedja och kvalificerade sjukvårdsteam som kan verka längre fram i konfliktområdet.

För alla nivåer gäller att man ser hela sjukvårdskedjan som en del i ett omhändertagande och att man gör så mycket som möjligt för att minska belastningen och tiden som krävs för att patienten ska komma till kirurgteamet.

Akut kirurgi i fält

Alla patienter behöver inte akut kirurgi utan kan tas om hand mindre akut. Dess patienter är lika viktiga men kräver annan typ av vård. Det kan vara att de har vanliga åkommor så som halsfluss, diarré, ont i huvudet eller behöver sy ett finger. Man behöver också ta höjd för personer med ångest, rädsla och hjärtproblem. I en modern krigföring behövs således samma typ av sjukvård som det gör i fredstid med en ökad belastning på traumavård.