Evakuering

Definitionen av evakuering är att få en större grupp av människor att lämna ett område och flyttas undan ett hot eller en fara. ADCURIS produkter fokuserar på evakuering av skadade människor i fält eller svårarbetad miljö. Vi har t.ex. på bårar som kan vikas ihop, blåsas upp, bäras på ryggen. Bårsystemen har funktioner med hjul och stapling eller att båren kan användas som operationsbord. Och vi erbjuder unik och säker evakuering av små barn i kuvöser.