ADCURIS – DIN SJUKVÅRDSSPECIALIST

ADCURIS erbjuder livräddande pre-hospitala sjukvårdsprodukter och specialistkunskap till patient och personal i utsatta situationer. Vi är din specialistleverantör för produkter med väl dokumenterad effekt som räddat liv både nationellt och internationellt. Vårt team arbetar med Första Hjälpen, Omhändertagande och Blod, CBRN (Kemiska, Biologiska, Radiologiska och Nukleära stridsmedel), Daglig sjukvård och Specialistvård.

Kunskap räddar liv och vi arbetar kontinuerligt med internationella kunskapscentrum inom prehospitalsjukvård och samarbetar med världsledande leverantörer. Vi utbildar dig och dina kollegor för en maximerad effekt av ert arbete. Vi är med dig hela kedjan; från daglig sjukvård till specialistsjukvård.

ADCURIS är ISO certifierade SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Välkommen!A. G. R certification logo 9001 140011 adcuris startsida adcuris