Om ADCURIS

ADCURIS levererar livräddande produkter och kunskap till svensk Försvarsmakt, polis och myndigheter sedan många år. ADCURIS levererar enbart produkter med väl dokumenterad effekt där våra produkter räddat liv både nationellt och internationellt. Här är CELOX kanske den mest framstående produkten historiskt sett.

Vi arbetar kontinuerligt med internationella kunskapscentrum inom prehospitalsjukvård och samarbetar med världsledande leverantörer.

För oss är patientens och personalens bästa vårt absoluta fokus. Vi har därför även valt att fokusera på en bred utbildningsportfölj som komplement till våra världsledande produkter.

Våra instruktörer och utvecklare består av specialistläkare, sjuksköterskor, poliser samt militärpersonal med omfattande erfarenhet från nationella och internationella kris- och katastrofhändelser.

För oss är din och dina arbetskamraters arbetsmiljö och säkerhet vår prioritet- både hos två och fyrbenta tjänsteutövare. Vi tillhandahåller produkter som maximerar utförande och resultaten av era insatser.

Välkommen till ADCURIS - din specialistleverantör!