CBRN

Förkortningen CBRN kommer från engelskans Cemical, Biological, Radiological, Nuclear och beskriver de hot som är kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära. ADCURIS erbjuder skyddskläder, andningsmasker och kompletta kit som skyddar personal som arbetar under CBRN-hot. Vi arbetar även med sanering av både patienter och personal för att förhindra kontamination vid fortsatt vård på sjukhus och vårdcentraler.