VAD ÄR Civil beredskap?

Företagens roll i civil beredskap

Företag som erbjuder olika samhällsviktiga funktioner som vatten, el, kommunikation och transport förväntad ha beredskapsplaner som säkerställer att de kan upprätthålla sina tjänster även under krisartade förhållanden. Beredskapsplanerna kan t.ex. innebär att man har reservkraft, extra lager av viktiga resurser och att organisationen är utbildad och beredd. Det många inte tänker på är att även företag behöver gå igenom sin beredskap gällande pre hospital första hjälpen sjukvård i det fall sjukhus och vårdcentraler redan är fulla och omhändertagande måste ske på plats.

Företag utan direkta samhällsviktiga funktioner har fortfarande ett stort ansvar. Framtagande av beredskapsplan gäller inte bara vid krig, utan naturkatastrofer och katastrofer inom det egna företaget. Explosioner, misslyckad kemikaliehantering eller brand är exempel på olyckor som bör vara mål för riskbedömning. Genom samarbete mellan små och stora företag och myndigheter kan alla med gemensamma krafter bidra till att samhället fungerar så normalt som möjligt även under kris.

Försvarsmaktens roll i civil beredskap

En stor del för försvarsmakten är mobilisering och utrustning för de många människorna. De har utbildningen och möjligheten att ge expertis vid evakueringar, räddnings- och sökinsatser med mera. Försvarsmakten har dessutom både mindre men också nationella samordningsövningar för att vara redo vid behov.

Polisens roll i civil beredskap

Polisen har ansvar att upprätthålla säkerhet och allmän ordning i krissituationer. Polisen är den instans som först svarar och ansvarar för att skydda människor och egendom. Deras beredskap bygger på ett nära samarbeta med räddningstjänsten, försvarsmakten och samordning av insatser. De utför dessutom regelbundna övningar och utbildningar för att kunna handla effektivt och snabbt vid krissituationer.

Hemvärnets roll i civil beredskap

Hemvärnet har en lång historia med olika funktioner men fungerar idag som en reservstyrka till Försvarsmakten. Hemvärnet består av frivilliga medborgare som ingår i olika lokala förband över hela landet. De dka stödja Försvarsmakten vid behov men det kan också hjälpa till vid räddningsinsatser, skydda viktiga samhällsfunktioner och stödja polisen. Liksom Försvarsmakten utför hemvärnet regelbundna övningar för att hela tiden hålla sig uppdaterade och redo.

Kommuner och landstings roll i civil beredskap

Kommuner och landsting har en mycket viktig roll. De flesta medborgare kommer vid en större katastrof eller krig söka information hos sin kommun eller söka vård inom sitt landsting. Det kan vara medborgare som är skadade eller kontaminerade och både kommuner och landsting arbetar just nu med att öka sin beredskap och även samordna alla sina verksamhetsområden. Bland dessa verksamhetsområden finns t.ex. räddningstjänsten, sjukhus, vårdcentraler, vattenrening, avlopp mm. Otroligt viktiga funktioner som samhället vilar på.

Medborgarens roll inom civil beredskap

Civil beredskap för medborgare kan ses som individens beredskap- hur väl klarar du dig och hur många dagar? En beredskapsplan inom familjen kan t.ex. innehålla en återföreningsplan om man kommer från varandra, en evakueringsplan om man måste lämna hus och hem och även en kommunikationsplan för att kunna hålla kontakten med varandra.

Man kan även förbereda en bug out bag. Det är en färdigpackad väska som innehåller det allra nödvändigaste av förnödenheter och verktyg. Te.x. första hjälpen sjukvårdsartiklar, stoppa blödning kit, konserverad mat, vatten, ficklampa, batterier, en radio och viktiga dokument som medicinska journaler och ID-handlingar.

Ett annat sätt är att hålla sig a jour med nyheter och vad som händer i din omvärld både internationellt, nationellt och lokalt.

Vikten av kunskap om beredskap inom allmänheten kan inte nog betonas. Som medborgare i dagens samhälle måste du säkerställa att du kan hjälpa dig själv och din familj i ett initialt skede. Det finns många utbildningsprogram och kampanjer som man kan ta del av som ger råd om t.ex. beredskapskit, evakuering och vilken typ av lager du bör ha hemma. Genom att allmänheten är engagerad och enbart behöver belasta andra funktioner när det är absolut nödvändigt kan samhället bl imer robust och motståndskraftigt.

Har du så du klarar dig i 3 dagar?

Rekommendationen är att du ska ha tillräcklig mängd icke-färsk mat och vatten hemma för att klara dig i minst tre dagar. Du kan t.ex. har torrvaror, förpackat vatten och konserver hemma. Likaså en handvevad eller batteridriven radio för att hålla dig uppdaterad om de senaste händelserna.

Genom att säkerställa att du kan hjälpa dig själv så kan du även hjälpa andra. Exempel på detta är att regelbundet genomgå HLR-utbildningar (hjärt-lungräddning), första hjälpen och att öva på dessa regelbundet.