Kit och IFAK

ADCURIS har ett mycket stort sortiment för alla typer av livräddande kit och IFAK. Aldrig har väl behovet och beredskapen gällande hjälp till självhjälp varit större.

För personal på fält visar den nya tidens yttre hot att den prehospitala kunskapen kommer vara avgörande för hur en förmåga klarar av en skadesituation under pågående hot.

För den civila beredskapen kommer andra frågor in- ambulansen kommer kanske inte fram, eller sjukhuset är fullt. Du måste kunna rädda både andra- men också dig själv.

Vi har ett stort sortiment och visar enbart en del- kontakta oss på info@adcuris.se om du vill bygga ihop ett kit för just din organisation.

Visar alla 3 resultat