Huvudskada

ADCURIS erbjuder en bärbar, lätt infrascanner för de situationer i fält där det är viktigt med en snabb identifiering av patienter med t.ex. blödning i hjärnan. Med hjälp av tidig indikering  av huvudskada kan de patienter som behöver föras till neurokirurgiska ingrepp prioriteras och snabbare komma under vidare behandling.

Endast ett sökresultat