Infrascanner

Infrascanner är en bärbar, lätt scanner. Den är framtagen för att kunna utföra en snabb första identifiering av patienter med t.ex. blödning i hjärnan i fält.  Med hjälp av tidig indikering  av huvudskada kan de patienter som behöver föras till neurokirurgiska ingrepp prioriteras och snabbare komma under vidare behandling.

Beskrivning

Infrascannern innehåller tre komponenter:

  • Skannern
  • Engångsskölden
  • En vagga

Scannern inkluderar en säker NIR-diodlaser och en silikondetektor. Ljuset till och från lasern och detektorn är optiskt kopplade till patientens huvud genom de optiska engångsskyddsfibrerna. De optiska fibrerna är tillräckligt långa för att nå igenom håret och komma i kontakt med hårbotten.

De optiska fibrerna är placerade 4 cm från varandra vilket möjliggör optimal detektering av hematom. Den utökade fiberoptiken eliminerar behovet av att raka av håret. Och eftersom den fiberoptiska delen är av engångstyp förhindrar den korskontaminering. Det detekterade ljuset passerar genom ett optiskt NIR-bandpassfilter för att minimera bakgrundsljusinterferens.

Elektroniska kretsar ingår för att styra lasereffekt och detektorsignalförstärkarens förstärkning. Detektorsignalen digitaliseras och analyseras av en enkelkortsdator, SBC, i skannern. SBC tar emot data från detektorn och justerar automatiskt inställningarna för skannern för att säkerställa god datakvalitet. Data bearbetas ytterligare av SBC och resultaten visas på skärmen. Avläsning av skanningen ger information om svårighetsgraden av ett hematom och identifierar området för hjärnblödningen. En högre optisk densitet i det skannade området indikerar ett större hematom.