Blodtransfusion

Blodtransfusion innebär att nytt blod förs in i kroppen. ADCURIS produkter fokuserar på de situationer när blodtransfusion är akut livräddande vid kraftig blödning. Både barn, vuxna och äldre kan få blodtransfusion.

Blodtransfusion i utsatta miljöer ställer höga krav på både personal och produkter genom hela kedjan av blodhantering och transport av blodpåsar till själva transfusionen. Vi har t.ex. väskor för transport av blodpåsar, system för kylning och blodvärmare.

Re-transfusion innebär att patienten är sin egen blodgivare. ADCURIS erbjuder ett unikt system där patientens eget blod kan renas och på nytt föras in i kroppen.