Vad är Ambulanssjukvård?

Ambulanssjukvård är den sjukvård som bedrivs på hämtplats samt i en ambulans under transporten till en sjukvårdsinrättning. I Sverige så är det lag på att det ska finnas en sjuksköterska i ambulans för att man ska kunna ta omhand en patient. I ambulansen ska man kunna skapa och upprätthålla fria luftvägar, ge assisterad andning och administrera läkemedel. Man ska också kunna övervaka och registrera vitala funktioner, stoppa yttre blödningar, ta hand om frakturer och utföra avancerad hjärtlungräddning. En del av arbetet är att ta omhand om patienter vid större olyckor eller katastrofer där det krävs särskild utrustning för att bedriva vård.

ambulanssjukvård under transport

Under transporten som utförs av ambulanssjuksköterska övervakas puls, blodtryck och EKG på monitorn i ambulansen.

Om det finns behov av medicinsk behandling kan det ges med en infusionspump. Om patienten är sövd kan ventilering ske med en transportventilator eller rubensblåsa under transport.

Erfarenheter från Ukraina har visat att det är svårt att transportera patienter till sjukhus då det finns ett högt hot, transportvägar kan vara blockerade och att sjukhusen kan vara sönderbombade. En konsekvens av detta är att behandling i högre utsträckning behöver ske ute i fält och att man endast transporterar de skadade som verkligen behöver det till sjukhus. Man använder sig också mer av sjuktransportfordon där man endast har en sjukvårdare och ingen sjuksköterska då dessa ses som bristvara.

Det är viktigt att välja bårar som kan bäras med om olyckan har hänt i otillgänglig terräng, och det är ofta brist på bårar på skadeplats. Bårar i bärväskor, hofällbara eller upplåsbara bårar kan med fördel användas i beredskapslager eller skyddsrum för att förvara stor kapacitet på liten yta.