LESS Bårpaket PROFF

Bårpaketet är även en funktionell enhet i en större nöduppställning i container, trailer, bandvagn eller på räddningsfordon. LESS bårpaket PROFF innehåller fyra katastrofbårar med viktiga tilläggsfunktioner för både räddningsteam och patienter. Bårarna är mycket lätta i vikt, isolerar väl mot underlaget och kan mycket lätt rengöras eller desinficeras.

Bårarna flyter och har 20 kg flytkraft i vatten och är därför ett bra redskap vid vattenräddning. LESS bårpaket PROFF är en viktig standardkomponent i många typer av nödsituationer.

Beskrivning

LESS bårpaket PROFF är en funktionell paketlösning för att snabbt ta med tillräckligt med bårmaterial till olycksplatsen när det finns flera skadade. Bårpaketet har både hjul och glidskenor, vilket gör att en räddningsman enkelt kan bära ut bårpaketet till olycksplatsen, även i terräng.