1500 blodenheter/dygn – i fredstid

Blod är en färskvara som bara kan ges människa till människa och kan inte framställas på konstgjord väg. Mellan 1200-1500 blodenheter transfunderas per dygn i Sverige- i fredstid. Ca 90 000 personer får blodtransfusioner varje år. Vi har ca 208 000 aktiva blodgivare som gett blod minst en gång senaste året.

Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK)

Under 2022 beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen uppdraget att förvalta investeringsprogrammet SSIK. Programmets mål är att i händelse av höjd beredskap eller ytterst krig ha säkrat förutsättningarna för en robust sjukvård. En av förutsättningarna för en fungerande sjukvård ligger i tillgången på blod.

– “Hälso- och sjukvården är en samhällsviktig funktion med en central roll i det civila försvaret och det försämrade säkerhetspolitiska läget har medfört ett behov att intensifiera och påskynda beredskapsarbetet inom hälso- och sjukvården, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.”
(se pressreleasen i länk nedan).

Regeringen vill öka antalet blodgivare

Regeringen har nu lyft fram att antalet blodgivare inte kommer räcka i det fall vi drabbas av större katastrofer eller vid ökat hot från vår omvärld och har gett Socialstyrelsen i uppdrag att öka antalet blodgivare.

I regeringens pressrelease från maj 2023 står det bland annat; ”I dag ger 2-3 procent av befolkningen blod regelbundet. Att kunna ha ett stort antal blodgivare som kan kallas in om det blir brist på blod eller vid händelser med många skadade skulle hjälpa både den dagliga sjukvården och vara viktigt ur ett beredskapsperspektiv.

– Den enskilt viktigaste faktorn för att vi ska ha en god tillgång på blod och blodprodukter till vardags, vid brist eller större händelser med många skadade är att tillräckligt många blodgivare kan mobiliseras, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett pressmeddelande från regeringen.”

HemoClear – patienten blir sin egen blodgivare

Sjukvården behöver nytt blod hela tiden. Det är en färskvara som inte kan tillverkas på konstgjord väg. Med HemoClear återbrukar man patientens eget blod. Det innebär att filtrerat blod direkt kan användas på patienten. Tester som utförs på blod som skall ges mellan två olika människor kan uteslutas och därmed kortas tiden som ofta är livsviktig.

HemoClear innebär ett naturligt komplement till det nationella civila beredskapsarbete gällande säkring av blod vid som är påbörjat av regeringen.  

Bli blodgivare

Att ge blod tar ca. 30 minuter av din tid. Vid varje blodgivning ger du 4,5 dl blod och det är mindre än 10% av din blodvolym. En vuxen människa på ca. 70 kg har knappt 5 liter blod i kroppen. Ett barn som väger 20 kg har knappt 1,5 liter blod. Kroppen reagerar vid upp till 20% förlust och läget blir livshotande vid ca. 30% förlust.  

Utmaningar i länder utan säkrad tillgång till blodgivare

På Ge Blods hemsida kan du läsa mer om Läkare utan Gränsers utmaningar vid blodtransfusioner. För att transfundera blod så behöver blodet analyseras. Blodgruppen hos givaren skall fungera för mottagaren och det måste säkerställas att inga sjukdomar överförs. Blod skickas till laboratorier eller vårdcentral och i länder utan dessa funktioner utförs analysen på plats av sjuksköterskorna. Tidskrävande då patientsäkerheten måste bibehållas oavsett plats och land.

Här kan du läsa mer

Läs mer om HemoClear här!

Läs blogginlägg om HemoClear här!

Läs mer om Ge Blod här!

Läs Regeringens pressrelease om SSIK här!

Läs regeringens pressrelease om blodgivare här!

Läs mer om Läkare utan Gränsers arbete här!

Dela artikeln