HemoClear – patienten blir sin egen blodgivare

HemoClear är ett blodfilter som avlägsnar oönskade substanser och partiklar från blod som annars hade gått förlorat och möjliggör en re-transfusion av blodet. Alltså att patienten kan räddar sig själv.

Blodtransfusion är ofta avgörande för patientens överlevnad vid kraftig blödning eller sjukdom som orsakar anemi. Vid större katastrofer, i svåråtkomlig terräng, under krig eller i länder utan tillgång till ett fungerande blodgivarsystem är transfusion helt enkelt inte möjligt. Det är dessutom kostsamt och tidskrävande process för att säkerställa status och möjlig smitta. Inte sällan är det barn eller kvinnor i samband med graviditet och förlossning som drabbas av den låga tillgången till blod.

4 fördelar med HemoClear;

Utöver det självklara i ökad patientsäkerhet och ökad möjlighet till överlevnad så är HemoClears största fördelar;

1. Filtret drivs av gravitation och inte el. Det är alltså mycket mobilt, möjligt att använda oavsett miljö och inte beroende på tillgång till el.

2. Patienten blir sin egen blodgivare. Framför allt vid allmän blodgivarbrist, större katastrofer eller i länder där system för blodgivare saknas innebär HemoClear en unik möjlighet till livräddning.

3. Snabbhet. Filtrets många lager medför en stor filtreringsyta och de röda blodkropparna har filtrerats ut efter ca. 30 min. Allt sker bredvid patienten.

4. Enkelhet. HemoClear levereras som ett komplett kit, minimal utbildning är nödvändigt och renin

Img 9253 1 hemoclear - patienten blir sin egen blodgivare adcuris

Vad är HemoClear?

HemoClear är en typ av blodfilter som används för att rena blod från patienten som annars hade gått förlorat under t.ex. en operation eller förlossning. Systemet fungerar genom att avlägsna oönskade ämnen från blodet, som till exempel fett, vävnadsrester och andra föroreningar. Detta gör det möjligt för läkaren att återinföra blodet till patienten, vilket minskar risken för infektion och andra komplikationer. Framför allt innebär det att det omgående finns blod tillgängligt.

Hur fungerar HemoClear?

Enkelt förklarat så fungerar filtret så att blodet rinner genom en serie avancerade filter som är utformade för att avlägsna oönskade föroreningar.

HemoClears sterila filtreringssystem fångar upp röda blodceller från patientens förlorade blod och separerar dem från kontaminerade vätskor och plasma. Efter filtrering kan de röda blodkropparna föras tillbaka till patienten och vätskor och plasma deponeras med föroreningar och döda element.

Kärnteknologin i HemoClears filter är en medicinsk polyuretanfilm som är bombarderad med argon joner (plasmagas) i en hermetisk tillsluten atmosfär. Filtrets många lager tillåter en stor filtreringsyta utan igentäppning av porer. HemoClear används utan elektricitet och blodet filtreras enbart med hjälp av gravitation.

När används HemoClear?

HemoClear används i många olika situationer. I höginkomstländer används HemoClear för att t.ex. undvika nyttjande av befintliga blodbanker och förkorta sjukhusvistelse. I låginkomstländer är uppsamling, testning och distribution av blod kostsamt. Av denna anledning får låginkomstländer arbeta under kroniskt brist på donerat blod. Detta drabbar främst barn med svår blodbrist på grund av t.ex. malaria eller undernäring och kvinnor med komplikationer från graviditet eller barnafödsel. Många patienter som behöver blod har helt enkelt inte tillgång till det. I den här typen av länder är HemoClears filtrering är en en unik och kostnadseffektiv möjlighet för patienters överlevnad.

Dokumentation och rapporter

Klicka här för att komma till information, bilder och dokumentation.

ADCURIS demonstrerar HemoClear- boka tid idag!

ADCURIS levererar livräddande produkter och kunskap till svensk Försvarsmakt, polis och myndigheter sedan många år. ADCURIS levererar enbart produkter med väl dokumenterad effekt där våra produkter räddat liv både nationellt och internationellt. Vi arbetar kontinuerligt med internationella kunskapscentrum inom prehospitalsjukvård och samarbetar med världsledande leverantörer som HemoClear. Läs mer här om deras tankar kring blodfilter och världens tillgång på just detta- blod.

Vi kommer till dig och demonstrerar HemoClear en dag och tid som passar din organisation. Du når oss på info@adcuris.se , Jimmy Dale på 070 614 43 39 eller fyll i vårt formulär. Varmt välkommen!

Rodablodceller hemoclear - patienten blir sin egen blodgivare adcuris
Dela artikeln