1500 blodenheter/dygn- i fredstid

BLOGG OM BLODGIVARE

Blod är en färskvara som bara kan ges människa till människa och kan inte framställas på konstgjord väg. Mellan 1200-1500 blodenheter transfunderas per dygn i Sverige- i fredstid. Ca 90 000 personer får blodtransfusioner varje år. Vi har ca 208 000 aktiva blodgivare som gett blod minst en gång senaste året.

Regeringen har nu lyft fram att antalet givare inte kommer räcka i det fall vi drabbas av större katastrofer eller vid ökat hot från vår omvärld och har gett Socialstyrelsen i uppdrag att säkra antal givare i linje med den civila bredskapsplan som Sverige står inför. Vi skriver även om de utmaningar som Läkare utan Gränser står inför när blodbanker inte finns att tillgå alls.

Klicka här för att läsa mer!

Dela artikeln