Armén 500 år – här hittar du all information om allt som händer!

Här har vi samlat all information du behöver om dagen; viktiga hållpunkter, detaljerat program, hur du hittar hit, historien som ledde fram till dagen och var du kan hitta ADCURIS och få gratis glass till hela familjen. Välkomna!

Kort om dagen

I år firar Armén 500 år. För att fira detta bjuds du in till ett fantastiskt heldagsevenemang på Gärdet i Stockholm lördagen den 27 maj. Dagen inleds kl. 10.00 med salutskott och avslutas med konsert från Arméns Musikkår kl. 19.00. Dagen är full att uppvisningar av stidsflyg, fallskärmshoppning, moderna stridsfordon och Karoliner, Husarer och artelleri (vissa moment innehåller explosiva inslag men utförs utom riskavstånd för allmänheten).

Här kan du träna på att rädda dig själv och andra

Framför Sjöfartsmuseet och andra sidan vägen mot Gärdet har SOFF (Säkerhets- och Försvarsföretagen) och Försvarsmakten ett företagsområde som innebär unika möjligheter att se de senaste produkterna inom sjukvård och säkerhet. ADCURIS visar våra livräddande produkter på fem stationer som representerar olika prehopitala miljöer. Du kan antingen följa när vår personal visar hur du kan rädda livet på dig själv och andra med t.ex. tourniquet, blodstoppande hermostater eller förband. Men du kan också prova på själv.

Tillsammans med OneMed har ADCURIS dessutom tagit fram en digital rundvandring som avslutas med ett quizz- 5 rätta svar av sex belönas med glass till de första 2000 besökarna. Anmäl gärna till vårt nyhetsbrev om du vill veta mer eller få inbjudan till webinare gällande de olika prehospitala miljöerna- för din familj, din arbetplats eller din organisation. Civil beredskap gäller alla i samhället.

ADCURIS visar unika produkter som CELOX, SAM XT Tourniquet, Hartmann, LESS mfl.

Våra pre-hospitala miljöer är;

 1. Skadeplats
 2. CBRN
 3. Samlingsplats för skadade
 4. Avancerad Vård
 5. Ambulanstransport

(PS. anmäl dig till ADCURIS nyhetsbrev så missar du inte våra kostnadsfria utbildningar om preshospital traumavård som kommer i höst! Klicka här!)

Varmt välkommen till en spännande dag full av upplevelser!

Hållpunkter för Armén 500

 • kl. 10.00 Inledning med fanfar, salut och invigningstal.*
 • kl. 10.00 – 12.00 RSMF – Uppvisning av Karoliner, Husarer och artilleri*
 • kl. 12.00 – 12.25 Uppvisning moderna stridsfordon/system
 • kl. 12.30 – 13.00 Modern stridsförevisning*
 • kl. 13.30 – 14.00 Uppvisning Arméflyget
 • kl. 14.15 – 14.45 Fallskärmshoppning från helikopter
 • kl. 15.00 – 17.00 RSMF – Uppvisning av Karoliner, Husarer och artilleri*
 • kl. 15.30 – 16.30 Seminarium ”Tillsammans försvarar vi Sverige”
 • kl. 17.00 – 17.45 Historisk fanparad
 • kl. 18.00 – 19.30 Konsert och avslutning

DAGENS SCHEMA I DETALJ

10.00 Inledning med fanfar, salut och invigningstal.*

Observera att när kanonerna skjuter salut kl. 10.00 samt 10.30 kommer Greve von Essens väg att tillfälligt stängas av för allmänheten.

10.00-12.00 RSMF – Uppvisning av Karoliner, Husarer och artilleri*

Riksförbundet Sveriges militärkulturhistoriska föreningar kommer att visa upp delar av den svenska

arméns historia, dels genom ett uppbyggt levande historiskt fältläger som är öppet för allmänheten

att besöka, dels genom uppvisningar av svensk historisk trupp från 1700-talet till 1900-talet. Detta

inkluderar Karoliner, Husarer samt hästdraget kanonspann.

12.00-12.25 Uppvisning moderna stridsfordon/system

Här förevisas bland annat Archer, Stridsvagn 122, Stridsfordon 90 och Luftvärnssystem 103 (Patriot).

12.30-13.00 Modern stridsförevisning*

31.jägarbataljon ur K 3 och Helikopterflottiljen genomför en gisslanfritagning på uppvisningsytan.

Momentet inkluderar transport med helikopter och explosiva inslag.

13.30-14.00 ”Arméflyget”

Inledningsvis flyger 3 helikoptertyper ur tidigare arméflyg (Hkp 3, Hkp 5, Hkp 6) in över området och

landar på uppvisningsplatsen, där de presenteras för åskådarna. Därefter sker överflygning av 2

flygplanstyper (SK 61 Bulldog, Piper Super Cub) som även de har varit en del av arméflyget.

14.15-14.45 Fallskärmshoppning från helikopter

5 st. fallskärmshoppare ur Svenska fallskärmsförbundet hoppar ut från en helikopter på 1500 m höjd.

Landning sker på uppvisningsytan.

15.00-17.00 RSMF – Uppvisning av Karoliner, Husarer och artilleri*

Både det karolinska infanteriet och husartroppen genomför samma moment som på förmiddagen.

Hästar ingår i momentet.

15.30-16.30 Seminarium ”Tillsammans försvarar vi Sverige”

Ett seminarium genomförs i mässtältet, publik ges även möjlighet att följa det genom en

videopresentation på storbildsskärm.

Moderator: Anna Wieslander, Generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen (AFF).

Deltagare: Försvarsminister Pål Jonsson, Arméchef Karl Engelbrektson, Rikshemvärnschef Laura

Swaan Wrede, Ordförande för Frivilliga försvarsorganisationerna Heléne Rådemar samt Stabschefen

för Säkerhets- och försvarsföretagen Hanna Olofsson.

17.00-17.45 Historisk fanparad

Detta moment innehåller nuvarande fanor och standar samt gamla fälttecken. Hästar ingår i

momentet.

kl. 18.00-19.30 Konsert och avslutning

Konsert med AMK och gästartisterna Titti Sjöblom och Stefan Andersson genomförs på scenen.

Tapto avslutar dagen och högtidlighållandet av Armén 500 år på Gärdet.

*Momentet innehåller explosiva inslag med risk vad gäller hörsel upp till 50 m avstånd. Momentet

genomförs på uppvisningsyta utom riskavstånd för allmänheten

MAT & DRYCK

Foodtrucks samt större mässtält för köp av mat och dryck finns på plats.

SÄKERHETSINFORMATION

Vänligen respektera skyltar och avspärrningar på plats. Följ instruktioner från Försvarsmaktens personal. Evenemanget innehåller fordon och djur i rörelse samt explosiva inslag. Se schema för tidpunkter.

hUR DU KOMMER HIT

Det finns få parkeringsmöjligheter. Kollektivtrafik är att rekommendera. Extra bussar och tåg har satts in av SL under dagen.

Med tunnelbana: Röd linje 13 /14 mot Ropsten/ Mörby Centrum. Närmaste tunnelbanestationer är Karlaplan, därefter Stadion. 

Med buss: Närmaste stationer är Kampementsbacken därefter Tessinparken och Erik Dahlbergsgatan.  

Firandet under året

Under året kommer flertalet event och evenemang att genomföras med anledning av Armén 500 år.

 • En budkavle kommer passera genom Sverige under maj och juni månad. Start i Kiruna den 1:a maj i Kiruna och avlämning den 17:e juni på Karlberg i Stockholm. Budkavlen kommer passera samtliga arméförband och andra platser kopplade till arméns historia.
 • Ett större högtidlighållande på Gärdet i Stockholm lördagen den 27:e maj. Heldag med utställningar och uppvisningar av alltifrån Karoliner till soldater i dagens armé. På plats finns bland annat vapensystemet Archer, Stridsvagn 122, Stridsfordon 90 och luftvärnssystem 103 (Patriot).
 • Arméns födelsedag den 16:e till 18:e juni på Karlberg. Inklusive konsert, avtäckning minnessten och arméchefsbyte.
 • Film ”Armén 500 år” innehåller både historiska som nutida inslag. 
 • Lokala högtidlighållanden vid regementen och förband under året.

Historia

Den 17 juni 1523 överlämnar kommendanten i Stockholm nycklarna till Gustav Vasa som två veckor tidigare den 6 juni utsetts till kung vid riksdagen i Strängnäs. Detta innebar slutet för Kalmarunionen och början på kungariket Sverige. I samband med detta blev även den svenska armén en egen institution.

Om prehospital vård

Prehospital vård är omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus.

Målet med prehospital vård är att ge snabb och effektiv medicinsk vård till patienter i nödsituationer och att stabilisera deras tillstånd. Med en högkvalitativ prehospital vård ökar sannolikheten drastiskt för överlevnad och färre långvariga skador.

Dagens krigföring inriktar sig inte enbart på soldater utan tvärtom riktar sig de flesta krigshandlingarna mot infrastruktur och civilbefolkningen. Med bas i detta, är Ukrainas erfarenheter väldigt relevanta för vår uppbyggnad av beredskap och uppbyggnad av totalförsvaret, inte bara runt omhändertagandet av skadade, utan gällande hela samhällets funktion i kris eller krig.

Om du vill veta mer om vad Adcuris kan göra för att förbereda just din organisation för höjd beredskap inom hälso- och sjukvård, så är du varmt välkommen att prata med någon ur vår personal som finns på plats eller kontakta oss!

LÄNKAR

Armén 500 år – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)
www.adcuris.se

Armén 500 år – firande på Gärdet – SOFF

Dela artikeln