SWAT-T Tourniquet

SWAT-T är en unikt kombinationstourniquet som bygger på enkelhet och granterad funktionalitet. SWAT-T är ett lättviktstourniquet som fungerar oavsett klimat och kräver minimalt med utbildning. Den kan dessutom merutnyttjas vid stukningar och som skyddsförband över lagda förband.

Beskrivning

SWAT-T är en unikt kombinationstourniquet som bygger på enkelhet och granterad funktionalitet. SWAT-T är ett lättviktstourniquet som fungerar oavsett klimat och kräver minimalt med utbildning. Den kan dessutom merutnyttjas vid stukningar och som skyddsförband över lagda förband.

SWAT-T kan sträckas ut till 250 % av sin egen längd över 5000 st gånger utan försämring i effektivitet. SWAT-T kan hettas upp till 212 grader och sedan appliceras utan att försämring avseende dess effektivitet uppstått. Remote Medical International använde SWAT-T som primär tourniquet för Tom Milne senaste expedition i Antarktis och det fungerade utan problem.

Fördelar med SWAT-T

  • SWAT-T användas på patienter i alla storleksklasser. Det betyder att den kan utnyttjas på barn, djur eller människor med större extremiteter.
  • Det finns inget band som kräver justering eller förnyad spänning. Den kan även användas högre upp i ljumske/amhåla jämfört med andra.
  • Liten och låg i vikt. SWAT-T är ihoprullad så liten att den passar i en 9 mm magasinficka. Det går också att fästa den i Molle rem genom att fästa den med två gummisnoddar i västen.
  • Enkel att använda. Instruktionen på SWAT-T är mycket informativt och den kan användas med minimal/ingen utbildning eller träning. Minnesregeln är STREATCH – WRAP – TUCK. Till varje SWAT-T medföljer ett kort med instruktioner och det finns även tryckt på själva produkten.