Frakturer är ofta smärtsamma, och kan blöda, eftersom alla ben har rikglig mängd blod och nerver i och kring sig. Frakturer kan vara öppna eller slutna och dislokationer mellan leder omfattar muskler och senor. Immobilisering ger den skadade smärtlindring och förhindrar förvärrade skador.

ADCURIS AB     Tel: 040 - 43 38 40     Mail: info@adcuris.se     Korrarpsvägen 121     275 64 Blentarp     INTEGRITETSPOLICY
ADCURIS AB
Tel: 040 43 38 40
Mail: info@adcuris.se

Korrarpsvägen 121
275 64 Blentarp