TO LEAD, DEVELOP & DEPLOY ENHANCED SURGICAL CAPABILITIES med COL Jim Czarnik M.D

COL (P) CZARNIK, M.D. är Specialist inom akutsjukvård och vård under extrema förhållanden

Dr. Czarnik har tre decennier av erfarenhet, inklusive vård under strid, evakueringsvård och skaderesuscitering.

I sitt seminarie TO LEAD, DEVELOP AND DEPLOY ENHANCED SURGICAL CAPABILITIES ON A GLOBAL LEVEL FROM BOTH A CIVILAIN AND A MILITARY PERSPECTIVE talar Dr. Czarnik som har varit NATO’s ansvariga läkare i Europa (MedAd SECEUR) bl.a. hur NATO planerar och bygger sjukvårdsstöd med egna resurser samt hur man ser på Host Nation Support.

Av särskilt intresse är hans stridsupplevelser som inkluderar: Senior Medical Officer 75th Ranger Bat, hoppade med sin bataljon in i Afghanistan, ansvarig läkare vid Specialförband med team som är brett utspridda över Afghanistan, Operationskirurg vid JSOC och befälhavare för små/agila kirurgiska team som kontinuerligt är utplacerade, samt den högsta medicinska militära officeren i marktrupperna i Liberia under Ebolautbrottet.

Klicka här för vårt seminarieprogram.

ADCURIS DEMODAGAR erbjuder ett unikt seminarieprogram och våra leverantörer på plats visar produkter och lösningar för civil och militär beredskap som masshantering av skadade, NATO-anpassade logistiklösningar, stort visningsområde för fältgrupperade tältsystem, prehospitala sjukvårdsprodukter, produkter för hela blodkedjan inklusive kylar och värmare samt fältsterilisering mm mm.

TO LEAD, DEVELOP & DEPLOY ENHANCED SURGICAL CAPABILITIES:
onsdag 24 APRIL KL. 15.15
torsdag 25 APRIL KL. 10.00

Vänligen anmäl dig till kj@adcuris.se – varmt välkommen!

Dela artikeln