LESS isolerande huva

LESS isolerande huva 311 är framtagen för att skydda patienten mot nedkylning och förebygga hypotermi. Produkten är framtagen av 3-lager(90 My) och ger därför även skydd mot vind, regn och smuts osv i det fall patienten sitter fast eller är tvingad att vänta på hjälp.

Beskrivning

LESS isolerande huva 311 är framtagen för att skydda patienten mot nedkylning och förebygga hypotermi. Produkten är framtagen av 3-lager(90 My) och ger därför även skydd mot vind, regn och smuts osv i det fall patienten sitter fast eller är tvingad att vänta på hjälp.

Det transparenta materialet möjliggör visuella observationer av patientens skador. Används med fördel tillsammans med en LESS isolerande påse för kroppen samt LESS Extrecher Bår med isolerande förmåga för att skapa ett bra grundskydd åt patienten. Isolering under patienten måste säkerställas i så tidigt skede som möjligt.

LESS isolerande produkter är utvecklade för större katastrofer och olyckor med många skadade. De är kostnadseffektiva, enkla att förstå och hantera och erbjuder möjligheten för räddningspersonal att säkerställa patienter som inte kan transporteras vidare omgående.