LESS Beredskapscontainer

LESS Beredskapscontainer kan anpassas till den enskilda ROS (risk- och sårbarhetsanalys) för nödvändig beredskap. Vår standardlösning är designad för patientevakuering från tunnlar, tunnelbanestationer eller anläggningar i berg etc. och innehåller nödvändigt bårmaterial och annan utrustning för att kunna etablera en effektiv evakueringskedja, samt ge hypotermiförebyggande skydd till skadade och evakuerade.

Tunnelberedskap
1 förvaringsbehållare – 10 fot
1 Hylla möbel
1 Låsbox

Innehåll
3 LESS Bårpaket
60 MINRE isoleringspåsar
40 LESS Isolerande poncho
120 MINDRE Isolerlock
4 LESS Multifunktionellt bårställ
3 LESS Första hjälpen-kit
600 MINDRE Räddningsfolie
2 LESS Triage-mapp
12 MINDRE Body bag 12

Beskrivning

LESS Beredskapscontainer innehåller standardiserad utrustning som är känd bland räddningstjänsten och frivilliga räddningsteam. Utrustningen kan riggas i bil, container, på släp eller på akutmottagning. Utrustningen är övningsvänlig och täcker viktiga behov hos räddningstjänsten och den kommunala beredskapen.

Vi är behjälpliga med att rita och specificera lösningar som riggas i container, trailer, inbyggd i bil eller inreds som akutmottagning i fasta installationer.