CELOX PPH Postpartumblödning

Celox™ PPH är den snabbast verkande hemostatiska gasväven och ger snabb och effektiv kontroll av postpartumblödningar. Tiden är kritisk vid behandling av postpartumblödning och tidsbesparingen ökar chansen att överleva för både mamman och barnet. För att vara effektiva i verklig användning måste hemostatiska förband arbeta snabbt.

Varje år drabbas cirka 14 miljoner kvinnor av PPH, vilket leder till ungefär 80 000 mödradödsfall världen över. Postpartumblödingar står som en av de främsta orsakerna till mödradödlighet globalt sett. Även för de som har turen att överleva kan det resultera i långvariga hälsoproblem. CELOX™ PPH är en banbrytande lösning med potential att rädda livet på kvinnor över hela världen.

CELOX PPH är CE märkt och därmed tillgängligt för vårdpersonal i hela det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). 

 

Beskrivning

Celox™ PPH är baserad på 10 års klinisk effektivitet och är den snabbast verkande hemostatiska gasväven för kontroll av postpartumblödning. Den minskar behovet av ytterligare ingripande, är mångidig och enkel att använda.

CELOX PPH ger snabb och effektiv kontroll av PPH och visar 100% hemostas för blödning av grad 1 och 2 (upp till 2 500 ml)4 vid alla förlossningar och 95,6% hemostas för upp till grad 3 blödning (8 000 ml)4 vid vaginala förlossningar.

Den innovativa produkten har också visat en 78% reduktion i hysterektomirat jämfört med nuvarande standardvård, vilket belyser betydande kliniska fördelar för patienter som lider av postpartumblödning.  CE-märkningen sedan 2022.

Så här fungerar CELOX PPH

Celox PPH innehåller Chito-R. Chito-R är ett högkvalitativ chitosan derivat som bildar en säker plugg av gel för bibehållen blodstillning.

Chito-R är integrerat i ett högkompakt förband som tillåter  en bredare fästpunkt på omkringliggande vävnad.

Chito-R aktiverade chitosan granulater fäster på fuktig vävnad i såret och förbättrar förbandets möjlighet att fylla ut såret.

Celox är inte beroende av kroppens koaguleringsmekanism

Celox genererar ingen värme.

hemostatiska förband vid POSTPARTUMBLÖDING

Postpartum hemorragi (PPH) är en ledande orsak till mödradödlighet över hela världen,1 som påverkar ungefär 14 miljoner kvinnor och resulterar i 80 000 dödsfall2 varje år. International Federation of Gynaecology and Obstetrics (FIGO) har pekat på allvaret av denna komplikation och rekommenderat att alla försök bör göras för att minska PPH med kostnadseffektiva och resursanpassade ingripanden. Med detta i åtanke ger CELOX PPH en unik patenterad teknologi som fungerar oberoende av patientens egna koagulationsmekanismer, vilket möjliggör snabb hemostas och minskning av blodförlust. Denna innovation kan enkelt och snabbt användas utan behov av el, sug, saltlösning eller specifika förvaringsförhållanden som är förknippade med befintliga enheter.

Avdelningen för obstetrik vid Charité University Hospital i Berlin genomförde en omfattande klinisk utvärdering av den uterin tamponaden och drog slutsatsen att CELOX PPH är mycket effektiv i kontroll och behandling av uterin PPH och uppnår konsekvent hemostas och undviker ytterligare kirurgisk behandling.5,6,7 Prof Dr Wolfgang Henrich, medicinsk direktör för obstetriken vid Charité University Hospital, kommenterade teknologins globala potential: “CELOX PPH är en spelväxlare i hanteringen av PPH, tack vare dess enkelhet och snabbhet i användning och hög nivå av klinisk effektivitet. Enheten har potential att hjälpa till att förhindra postpartum blodtransfusioner, bevara fertilitet och spara både medicinska och mänskliga resurser.”

Russ Mably, verkställande direktör för Medtrade Products Ltd, tillade: “CE-märkningen är ett stort steg framåt i att tackla den pågående globala utmaningen med PPH, och vi är stolta över att vara i frontlinjen för denna medicinska utveckling. Vår ambition är att göra CELOX PPH tillgänglig vid varje förlossning över hela världen för att bidra till att minska de oacceptabla nivåerna av mödradödlighet som orsakas av PPH.”