TRAUMALIGHT – livräddande belysning

Operationsbelysning är mer än ljus

Fler än 70 procent av de som dör vid trauma gör det prehospitalt. Varje minut räknas och ur ett beredskapsperspektiv är det kirurgi i fält som snabbt måste kunna efterlikna förutsättningarna på ett sjukhus. Risken vid katastrofer eller krig finns att man helt enkelt inte hinner får patienten till sjukhus, det är fullbelagt eller så finns en hotbild som tvingar fram alternativa beslut. Därför måste belysning för framskjuten kirurgi inte bara vara av högsta kvalitet, men även vara flexibel och tålig. ADCURIS har ett brett sortiment av alla typer av belysning. Det kan gälla generell belysning för skadeplats, samlingsplats och beredskapsplats till avancerad vård. Här presenterar vi Traumalight och Sirius från vår partner Merlin Medtech- som specialiserat sig på just flexibel, snabb och tålig belysning för livräddning på land, i luften och till havs.

Varje minut av ljus räknas

Kirurgi, och framför allt framskjuten kirurgi, är ett mycket svårt och invecklat område som behandlar skador från fall, olyckor och andra oförutsedda omständigheter under utmanande förhållanden. För att rädda liv måste kirurger agera snabbt och effektivt. De behöver även ha tillgång till tillräckligt och rätt typ av ljus för att kunna utföra ett arbete som inte ger fortsatta problem för patienten. Kirurgen behöver kunna se för att kunna lokalisera skador, stoppa blödning och reparera skadade vävnader. Detta kräver skarp syn, vilket endast är möjligt i väl upplysta miljöer.

Dålig belysning kan leda till att kirurgen förbiser viktiga detaljer eller gör misstag som kan få stora konsekvenser för patienten. Skuggor lurar och döljer och sannolikheten för kirurgiska fel, ögonbelastning och trötthet hos kirurgen ökas vid sämre belysning. Svårigheten att se kan även göra det utmanande för kirurgen att lokalisera och ta bort främmande föremål och skräp, som dessutom kan vara kontaminerat med bakterier. Det kan få till följd att det skapas infektioner hos patienten.

Traumalight- tålig, snabb och flexibel belysning

Traumalight är speciellt framtagen för arbete i fält och att upprepade gånger klara att packas upp och ner. Montage och demontage sker under 2 min. (Klicka här för att se film på montage och demontage.) Lampan har batteri för två timmars belysning i det fall det inte finns tillgång till elektricitet. Traumalight kan användas stående på golv, fästas på bår eller monteras i tak. Du kan välja mellan ett huvud (single) eller tre huvuden. Du kan även addera rumsbelysningen med den flexibla lampan Sirius som kan fästas med sugklocka på glas eller vägg, ställas på fäste eller monteras i tak.

Sirius merlin traumalight - livräddande belysning adcuris

Kontakta ADCURIS för demonstration av belysning idag!

Merlin Medtechs belysning och produkternas unika flexibilitet är utvecklad i samarbete med kirurger och professionella sjukvårdare med lång erfarenhet av traumahantering i fält. ADCURIS är glada för vårt samarbete och du är alltid välkommen med frågor eller om du vill boka en demonstration av våra beredskapskoncept gällande avancerad vård. Varmt välkommen att kontakta oss på info@adcuris.se

#adcuris #traumalight #operationsbelysning #kirurgi #framskjutenkirurgi #pehospitalbelysning

Dela artikeln