K-765 säkrar sanering & smittstädning

Svårigheten med sanering och smittstädning är att man ofta arbetar med en förorening eller smitta som man inte kan se med blotta ögat. Med fluorescerande ljus kan man säkerställa sin sanering och smittstädning genom att direkt efter utfört arbete belysa området- och problemområden kan snabbt åtgärdas Lampan används därefter i det dagliga arbetet som ett hjälpmedel för att snabbt säkerställa att all kontamination verkligen är borta när rummet återigen öppnas upp för användning. Det används även för att kontrollera så att instrument och personalen är fria från föroreningar när de arbetar vidare med nästa patient eller uppdrag.

K-765 BioTorch fluorescerande ljus

Fluorescens uppstår när ett ämne absorberar ljus vid en våglängd och sedan återutsänder det vid en längre våglängd. Många biologiska material uppvisar naturlig fluorescens när de utsätts för ljus i 445nm-området, även känt som det blå ljusspektrumet. Genom att belysa en yta med en högintensiv BioTorch™ kan biologiska föroreningar på den ytan som normalt skulle vara osynliga för blotta ögat synliggöras genom deras fluorescerande respons.

Denna unika optiska egenskap hos biologiska material under blått ljus utgör den vetenskapliga grunden för detektion av kontaminering med BioTorch™.  

Smittstädning

Fördelar med fluorescerande ljus vid smittstädning

1. Utbildningssyfte
Genom att använda lampan efter utfört arbete av sanering i lokal eller rengöring av den egna personen kan man snabbt visa eleven var de översett med rengöringen. Det blir en viktig ögonöppnare.

2. Förbättrad detektionskänslighet
BioTorch™ ger förbättrad detektionskänslighet, vilket möjliggör visualisering av föroreningar som kanske inte är synliga för blotta ögat.

3. Användaren kan omgående efter rengöring kontrollera noggrannheten och komplettera sitt arbete vid behov. Med hjälp av K-765 så kan användaren kontrollera det som inte kan ses med blotta ögat. Genom omgående upptäckt av patogener minskas risken för sjukdomsöverföring

4. Kostnads och tidseffektivt
Genom att snabbt visualisera föroreningar kan rengöringsinsatser fokuseras på specifika områden, vilket minskar den tid och de resurser som krävs för rengörings- och sanitetsprotokoll.

5. Säkerhet för saneringspersonalen
Smittstädare och saneringspersonal har objektiva bevis på att arbetet är utfört enligt protokoll, renlighetsstandarder och lagstadgade krav.

Dsc03083frilagd k-765 säkrar sanering & smittstädning adcuris

Användningsområden

BioTorch kan användas överallt där höga krav på hygien är ett måste. Lampan används inom sjukvård, livsmedelsproduktion och laboratorier. Lampan används dessutom i utbildningssyfte för att visa vikten av rengöring och var det är lätt att överse.

Vad kan du se med hjälp av K-756?

Kroppsvätskor
Sperma, saliv och svett är exempel på kroppsvätskor som kan detekteras med hjälp av en BioTorch™. Dessa vätskor innehåller proteiner och andra biologiska föreningar med naturlig fluorescens. Detektion av dessa vätskor är avgörande i miljöer som brottsplatser, sjukhus eller offentliga anläggningar där de kan hysa patogener och utgöra betydande hälsorisker.

Blod
Blodfläckar, även när de rengjorts eller blekts, kan belysas under en BioTorch™ tack vare dess unika fluorescerande egenskaper. Hemoglobin, proteinet som ansvarar för att transportera syre i blodet, uppvisar fluorescens när det utsätts för blått ljus, vilket gör det möjligt att visualisera blodfläckar.

Organiskt material
Organiska rester, såsom matrester och annat nedbrytande organiskt material, kan visualiseras under blått ljus. Dessa rester innehåller ofta naturligt fluorescerande föreningar som klorofyll i växtmaterial eller olika proteiner i animaliskt material. Detektion av dessa rester kan hjälpa till att upprätthålla renheten i matlagningsområden och andra liknande miljöer.

Bakterier
Vissa bakterier, inklusive de som utgör allvarliga hälsorisker, kan detekteras med hjälp av en BioTorch™. Många bakteriearter har metaboliska biprodukter eller strukturella komponenter som uppvisar naturlig fluorescens, vilket gör dem detekterbara under blått ljus.

Hud och hår
Hudceller och hårstrån, ofta osynliga för blotta ögat, kan visualiseras under BioTorch™. Dessa kan indikera mänsklig närvaro och aktivitet. Keratin, det huvudsakliga strukturella proteinet i hår och det yttre lagret av huden, är känt för att uppvisa fluorescens under blått ljus.

Förutom biologiska föroreningar inkluderar andra ämnen som kan dyka upp under en BioTorch™ vissa kemikalier och mineraler som uppvisar fluorescens.

Vissa kemiska rester
Vissa rengöringsmedel, färger, oljor och andra kemiska ämnen kan fluorescera under 445nm ljus. Detta kan vara användbart för att identifiera områden med kemiskt spill, verifiera grundligheten i rengöringsprocesser eller upptäcka förfalskningar och förändringar inom olika områden.

Mineraler och ädelstenar
Många mineraler och ädelstenar, såsom kvarts, rubin och vissa typer av agat och opal, uppvisar fluorescens och kan detekteras med hjälp av en BioTorch™. Detta används ofta vid geologiska undersökningar och ädelstensbedömning.

Genom att identifiera dessa former av kontaminering ger BioTorch™ i kombination med gulfiltrerade glasögon ett viktigt verktyg för att upprätthålla renlighet, minska sjukdomsöverföring och säkerställa hälsa och säkerhet i ett brett spektrum av miljöer.

Enkel användning

  • Mobil och lätt
    Lampan är framtagen att användas dagligen och under hela arbetsdagen. Den är därför lätt och enkel att hantera.
  • Användavärnlig och det krävs ingen längre utbildning för att använda den på ett korrekt sätt.
  • Omedelbar feedback eftersom det flourocerande ljuset används under saneringen.
  • Montage av lampan är samma som vilken ficklampa som helst och användarens gula glasögon kan bäras bakom stänkskydd.
  • Batteridriven ficklampa med 100 minuters batteritid.
  • Kan användas i upplysta rum.
  • Enkel att använda, montera och utbildas på.

Klicka här för att läsa mer och se film om K-765 BioTorch

Dela artikeln