K-765 BioTorch

K-765 Bio Torch är ett kontrollverktyg som med flourocerande ljus omgående visualiserar kontamineringar. Den används ofta inom sjukvård vid utbildning för att kontrollera korrekt handtvätt och vid sanering av kontaminerade lokaler.

Det är en mycket god hjälp för att säkerställa sanering och även trygga städpersonalen i att de uppfyllt sina rutiner. Eftersom all personal har med sig lampan under arbetet kan nedsmutsade områden åtgärdas omgående. Lampan kan användas i upplysta rum. Batteridriven med 100 min obruten batteritid. Enkel att använda, montera och utbildas på.

Beskrivning

Fluorescens uppstår när ett ämne absorberar ljus vid en våglängd och sedan återemitterar det vid en längre våglängd. Många biologiska material uppvisar naturlig fluorescens när de utsätts för ljus i 445nm-området, även känt som det blå ljusspektrumet. Genom att belysa en yta med en högintensiv K-765 BioTorch™ kan biologiska föroreningar på den ytan som normalt skulle vara osynliga för blotta ögat synliggöras genom deras fluorescerande respons.

Fördelar med K-765 BioTorch

 • Förbättrad detektionskänslighet: BioTorch™ ger förbättrad detektionskänslighet, vilket möjliggör visualisering av föroreningar som kanske inte är synliga för blotta ögat. Denna ökade känslighet möjliggör en grundligare bedömning av renlighet och identifiering av potentiella föroreningskällor som kan ha förbisetts med konventionella visuella inspektionsmetoder

 

 • Användaren kan omgående efter rengöring kontrollera noggrannheten och komplettera sitt arbete vid behov. Med hjälp av K-765 så kan användaren kontrollera det som inte kan ses med blotta ögat

 

 • Genom omgående upptäckt av patogener minskas risken för sjukdomsöverföring

 

 • Kostnads och tidseffektivt: Genom att snabbt visualisera föroreningar kan rengöringsinsatser fokuseras på specifika områden, vilket minskar den tid och de resurser som krävs för rengörings- och sanitetsprotokoll.

 

 • Säkerhet för saneringspersonalen- de har objektiva bevis på att arbetet är utfört enligt protokoll, renhetsstandarder och lagstadgade krav.

Möjliga kontamineringar som snabbt kan upptäckas

 • Kroppsvätskor
  Sperma, saliv och svett är exempel på kroppsvätskor som kan detekteras med hjälp av en BioTorch™. Dessa vätskor innehåller proteiner och andra biologiska föreningar med naturlig fluorescens. Detektion av dessa vätskor är avgörande i miljöer som brottsplatser, sjukhus eller offentliga anläggningar där de kan hysa patogener och utgöra betydande hälsorisker.

 

 • Blod
  Blodfläckar, även när de rengjorts eller blekts, kan belysas under en BioTorch™ tack vare dess unika fluorescerande egenskaper. Hemoglobin, proteinet som ansvarar för att transportera syre i blodet, uppvisar fluorescens när det utsätts för blått ljus, vilket gör det möjligt att visualisera blodfläckar.

 

 • Organiskt material
  Organiska rester, såsom matrester och annat nedbrytande organiskt material, kan visualiseras under blått ljus. Dessa rester innehåller ofta naturligt fluorescerande föreningar som klorofyll i växtmaterial eller olika proteiner i animaliskt material. Detektion av dessa rester kan hjälpa till att upprätthålla renheten i matlagningsområden och andra liknande miljöer.

 

 • Bakterier
  Vissa bakterier, inklusive de som utgör allvarliga hälsorisker, kan detekteras med hjälp av en BioTorch™. Många bakteriearter har metaboliska biprodukter eller strukturella komponenter som uppvisar naturlig fluorescens, vilket gör dem detekterbara under blått ljus.

 

 • Hud och hår
  Hudceller och hårstrån, ofta osynliga för blotta ögat, kan visualiseras under BioTorch™. Dessa kan indikera mänsklig närvaro och aktivitet. Keratin, det huvudsakliga strukturella proteinet i hår och det yttre lagret av huden, är känt för att uppvisa fluorescens under blått ljus.

Förutom biologiska föroreningar inkluderar andra ämnen som kan dyka upp under en BioTorch™ vissa kemikalier och mineraler som uppvisar fluorescens.

 • Vissa kemiska rester
  Vissa rengöringsmedel, färger, oljor och andra kemiska ämnen kan fluorescera under 445nm ljus. Detta kan vara användbart för att identifiera områden med kemiskt spill, verifiera grundligheten i rengöringsprocesser eller upptäcka förfalskningar och förändringar inom olika områden.
 • Mineraler och ädelstenar
  Många mineraler och ädelstenar, såsom kvarts, rubin och vissa typer av agat och opal, uppvisar fluorescens och kan detekteras med hjälp av en K-765 BioTorch™. Detta används ofta vid geologiska undersökningar och ädelstensbedömning.

Kontakt oss gärna idag om du har frågor eller önskemål!