ShareGuard99

ShareGuard99 är ett isolerings- och luftreningssystem avsett att förhindra överföringen av luftburna sjukdomar i hälso- och sjukvårdsinrättningar. Den är kompatibel med annan vårdutrustning, såsom utrustning för syrgasbehandling och patientövervakning. 

Beskrivning

ShareGuard99® är ett individuellt luftrenings- och isoleringssystem för hälso- och sjukvårdsinrättningar.

Det är en innovativ medicinteknisk produkt för isolering av patienter med luftvägsinfektioner. Den är avsedd att förhindra överföringen av luftburna sjukdomar i hälso- och sjukvårdsinrättningar genom att minska spridningen av aerosoler och droppar som härstammar från patienten och behandlingsåtgärder (t.ex. slemsugning, icke-invasiv ventilation osv.).

Den är kompatibel med annan vårdutrustning, såsom utrustning för syrgasbehandling och patientövervakning.

ShareGuard99 isolerar och renar

Smittsamma virus finns i stora mängder i små aerosoler, i vilka de kan hållas i luften i timmar och färdas flera meter. Dessa aerosoler kan tränga djupt in i luftvägarna, vilket orsakar infektion. Smittsamma aerosoler kan sväva i luften i flera timmar

En betydande majoritet av partiklarna som bildas vid andningsfunktioner (såsom andning, tal och hosta) är aerosoler. Till exempel vid tal produceras 100–1 000 gånger mer aerosoler än droppar.

Patogener som sprids via respiratoriska aerosoler:
Shareguard99

 

Isolerar, avlägsnar och förhindrar

Den högsta nivån av kontroll över en risk uppnås genom att helt eliminera risken. ShareGuard99® gör detta genom att;
  1. Isolera källan (patienten)
  2. Aktivt avlägsna de smittsamma aerosolerna
  3. Förhindra över 99 % av aerosoler från att någonsin komma ut i luften

Luftrenings- och isoleringssystemet har bevisligen förhindrat > 99%* av utandade aerosoler från att komma ut i rumsluften, likvärdigt med FFP3. (*Baserat på den analys som utförts av VTT, rapport: VTT-CR-00531-22)