LESS Bårväst (Bärsele)

Beskrivning

LESS Bårväst (Carrying Harness) med hårdskalsdesign, fördelar belastningen på större grupper av muskler. Under transporten av patienten kan personalen ha händerna fria för att värja sig i svår terräng eller vid smala passager. Fästkrokarna är lätta att fästa och att lossa. Västen finns i ljusa färger med reflexer för maximal säkerhet.

LESS Bärsele kan användas tillsammans med de flesta bårar på marknaden. Finns även i färgerna svart och kamouflage.

Att bära patienter i terräng eller ner genom en byggnad i spillror är mycket tungt och en stor börda för räddningspersonalen. LESS Bärsele är utformad för att minska belastningen på räddningspersonal och öka deras effektivitet.

LESS Bårväst är en del av LESS evakueringssystem.