Emergency Burn Care

Water-Jel Emergency Burn Care är sterila brännskadeförband och brandfiltar som lindrar smärtan, kyler brännskadan och skyddar mot luftburen kontamination i ett enkelt steg. I förbanden används gelteknologi som består av en medicinsk, non-woven polyesterbärare. Eftersom gelen är vattenbaserad och vattenlöslig fastnar inte förbanden i såret och gelen kan lätt sköljas bort.

Beskrivning

Water-Jel består av avjoniserat vatten blandat med kemikalier som i hög grad försenar avdunstning. Eftersom produkten består av vatten till 96 % så kyler den skadan; eftersom den är vattenbaserad och vattenlöslig fastnar den inte i såret så som vaselinbaserade salvor gör. När Water-Jel placeras över en brännskada kan det förhindra att luftburna kontaminanter infekterar såret och dessutom upprätthålls en ren miljö tack vare tea tree oil. ADCURIS erbjuder WaterJel i både förband och filtar.

Förband

Water-Jel sterila brännskadeförband lindrar smärtan, kyler brännskadan och skyddar mot luftburen kontamination i ett enkelt steg, utan att någon särskild utbildning behövs. I förbanden används samma gelteknologi som till våra brandfiltar, och förbanden består av en medicinsk, non-woven polyesterbärare.

Alla förband kan användas på överhudsbrännskador, delhuds- och underhudsbrännskador och kan lätt sköljas bort.

Ansiktet är den kroppsdel som är viktigast att skydda mot brännskador. De fem sinnena sitter här och ansiktet är också vår identitet. Water-Jels ansiktsmask har flikar för ögon, näsa och ett H-format snitt för munnen som ger tillträde till näsa, mun och ögon. Måtten garanterar täckningen och hanteringen av den termala skadan på öronen och sträcker sig under hakan där den kliniskt uppmätta mängden av extra gel även kyler luftstrupen.

Filtar

Water-Jel brandfiltar erbjuder en av de snabbaste, enklaste och mest direkta metoderna för att ge akut första hjälpen vid brännskador. När gelindränkta filtar läggs över ett offer lindrar de smärtan, kyler brännskadan och hjälper till att skydda mot luftburen kontamination, allt i ett enda, enkelt steg. De kan även användas för att släcka lågor på ett offer och släcka små bränder. Brandfiltar består av 100 % kamgarnsull som är genomdränkt med en vattenbaserad, vattenlöslig gel som är bakteriostatisk och biologiskt nedbrytbar.

Water-Jel brandfiltar finns i tre storlekar och är förpackade i väl synliga orange behållare som kan monteras på en vägg eller i mjuka foliepåsar där utrymmet är begränsat.