blodvärmare

Hypotermi är ett tillstånd när kroppens egen värmealstring inte kan möta kroppens förlust av värme. Detta resulterar till slut i en lägre temperatur i kroppskärnan. Traumapatienter dör inte av hypotermi i sig utan av blodförlust. Blödning innebär att kroppen förlorar viktiga röda blodsceller som transporterar syre till hjärnan och andra viktiga organ. Men blodförlusten för också med sig att när termperaturen i kärnkroppen sänks, så ökar syranivån i blodet som förlorar sin förmåga att koagulera. Möjligheten att rädda den skadade försvåras därmed avsevärt.

Varmt blod räddar liv

Vår blodvärmare kan värma blod och andra vätskor från 5°C till 37°C från 150 ml/min. Ett batteri kan värma upp till 2 liter kalla vätskor  (5°C) eller 4 liter av rumstempererade vätskor(21°C) till kroppstemperatur.

ADCURIS erbjuder blodvärmare enbart på upphandling.
Kontakta oss gärna på info@adcuris.se om du önskar mer information. Välkommen!

Beskrivning