ADCURIS OM BEREDSKAP PÅ RADIO P4

Krigstider och behovet av ett fungerande totalförsvar har ökat efterfrågan på livräddande produkter. Sveriges Radio P4 har intervjuat vår VD Jimmy Dale för att veta mer. Läs och lyssna på intervjun här;

“Det spända världsläget har lett till en ökad efterfrågan på livräddande produkter de senaste åren. Något Jimmy Dale, VD på Adcuris i Karlsborg märker av.
– Civila sidan försöker hinna ifatt nu på det som militära sidan har lärt sig sedan länge”, säger Jimmy.”

Lyssna på hela intervjun här!

ADCURIS är en totalleverantör av preshospitala beredskapssystem till civilt och militärt försvar. Prehospital beredskap innebär produkter, system och förmågor som alla arbetar för ökad överlevnad innan patienten når sjukhus eller åtminstone nästa punkt i vårdkedjan.

Kontakta oss gärna på info@adcuris.se eller Jimmy Dale direkt på +46 (0) 70 614 43 39

Dela artikeln