VÄLKOMMEN TILL ADCURIS

Adcuris är en Skandinavisk aktör som erbjuder kvalitativa, hälsorelaterade skyddsprodukter för människor i yrkesgrupper inom akutsjukvård, polis och militär.

Sortiment riktar sig även mot skydds- och säkerhetsmedvetna inom industri, affärsresenärer, utlandsarbetande, jägare, fiskare, naturfotografer m.m. då de ofta verkar i områden med dålig infrastruktur och låg räddningsberedskap.

SAM® Pelvic Sling

Bäckenskador är mycket allvarliga och måste stabiliseras innan avtransport. Om ni inte använder er av ett avtagbart avbärarbälte på ryggsäcken,så är denna SAM Pelvic Sling ett bra alternativ att medföra i sjukvårdsutrustningen.