Celox ™ RAPID - nya generationen hemostater

Tillbaka till nyheter
Celox ™ RAPID - nya generationen hemostater

Militär och polisiär sjukvård innebär ofta arbete i stressande och ibland livshotande miljöer. Och den nya generationen av hemostater kallad Celox ™ RAPID har väsentligt ökat förmågan hos brukare att snabbt stoppa och få kontroll på kraftiga blödningar.
-
Genom att Celox ™ RAPID endast behöver anbringas med tryck under 1 minut när den väl applicerats i sårskadan kan sjukvårdaren förbinda sårskadan snabbare. Detta ger också viktiga minuter vid ett akut omhändertagande som kan läggas på att ta hand om flera skadade vid större skadeplatser.

-
Celox ™ RAPID har vid oberoende studier och tester visat sig minska blodförlusten med 60 % jämfört med Quick Clot Gauze. Celox Z-FOLD samt Celox ™ RAPID används av svenska Försvarsmakten samt av svensk Polis.

Filer