Att etablera en fri luftväg har alltid högsta prioritet. När fria luftvägar är fixat skall den skadade försäkras en god spontanandning eller ventileras manuellt med syre/syrgas.
ADCURIS AB     Tel: 040 - 43 38 40     Mail: info@adcuris.se     Korrarpsvägen 121     275 64 Blentarp     INTEGRITETSPOLICY
ADCURIS AB
Tel: 040 43 38 40
Mail: info@adcuris.se

Korrarpsvägen 121
275 64 Blentarp